Наукові конференції 2017

Українські наукові конференції 2017 року, тематика яких стосується математичного моделювання і паралельних обчислень (перелік сортований за датою прийому заявок 10 лютого – 25 травня) * 1 * 18-та Міжнародна науково-практична конференція СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ Конференція відбудеться на базі Одеського національного технічного університету 22-26 травня 2017 року. Програми конференції приймаються разом з тезами до…

Модифікований алгоритм методу Холецького…

УДК  519.6 В.В. Полянко, к.ф.-м.н., науковий співробітник, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ Модифікований алгоритм методу Холецкього розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь Химич А.Н., Молчанов И.Н., Попов А.В.,Чистякова Т.В.,Яковлев М Параллельные алгоритмы решения задач вычислительной математики . Киев: Наукова думка, 2008, 248 с.

Гібридні алгоритми розв’язування…

Гібридні алгоритми розв’язування розріджених систем на основі трикутних методів Хіміч О.М., Полянко В.В., Сидорук В.А. Інститут Кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Глушкова 40, Київ, Україна khimich_ic@mail.ru, polyanko_victor@ukr.net, wolodymyr.sydoruk@gmail.com   Анотація. Розроблено і досліджено гібридні алгоритми неявних ітераційних методів розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) з розрідженими симетричними додатно визначеними матрицями. Запропоновано підхід з…

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ…

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ ІТЕРАЦІЙНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СЛАР З РОЗРІДЖЕНИМИ МАТРИЦЯМИ Полянко В.В. Інститут Кібернетики НАН України, м. Київ, Україна, polyanko_victor@ukr.net 1. Самарский А.А. Методы решения сеточных уравнений / Самарский А.А., Николаев Е.С. – М.: Наука, 1978. – 592 с. 2. Джордж А. Численное решение больших разреженных систем уравнений / А. Джордж, Дж. Лю. – М.:…

Programming with Multiple Precision

Нещодавно побачила світ книга, до появи якої я мав стосунок: мені належить розробка версії паралельної програми методу Гауса (LU-розвинення) розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з використанням багаторозрядних обчислень (Розділ 8) Nikolaevskaya Elena, Khimich Alexandr, Chistyakova Tamara Programming with Multiple Precision Series: Studies in Computational Intelligence Vol. 397 , 2012, XIV, 234 p. 21 illus. Systems…

Автореферат

24 лютого 2012 року я захистив свою дисертаційну роботу “Паралельні алгоритми дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Наводжу тут загальну характеристику роботи з автореферату (стисле викладення результатів дисертації). Актуальність теми. Математичне моделювання і пов’язаний з…

Конференції 2012

Наукові конференції 2012 року, тематика яких стосується математичного моделювання і паралельних обчислень (заявки 15 лютого – 12 вересня) 1. 14 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІМЕНІ АКАД. М. КРАВЧУКА Конференція відбудеться 19-21 квітня 2012 року у Національному технічному університеті України «КПІ» (м. Київ). Тези приймаються до 15 лютого 2012 року, kravchukconf@yandex.ru. Тематика конференції: I.    Диференціальні та інтегральні…