ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ…

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ ІТЕРАЦІЙНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СЛАР З РОЗРІДЖЕНИМИ МАТРИЦЯМИ Полянко В.В. Інститут Кібернетики НАН України, м. Київ, Україна, polyanko_victor@ukr.net 1. Самарский А.А. Методы решения сеточных уравнений / Самарский А.А., Николаев Е.С. – М.: Наука, 1978. – 592 с. 2. Джордж А. Численное решение больших разреженных систем уравнений / А. Джордж, Дж. Лю. – М.:…

Programming with Multiple Precision

Нещодавно побачила світ книга, до появи якої я мав стосунок: мені належить розробка версії паралельної програми методу Гауса (LU-розвинення) розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з використанням багаторозрядних обчислень (Розділ 8) Nikolaevskaya Elena, Khimich Alexandr, Chistyakova Tamara Programming with Multiple Precision Series: Studies in Computational Intelligence Vol. 397 , 2012, XIV, 234 p. 21 illus. Systems…

Автореферат

24 лютого 2012 року я захистив свою дисертаційну роботу “Паралельні алгоритми дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Наводжу тут загальну характеристику роботи з автореферату (стисле викладення результатів дисертації). Актуальність теми. Математичне моделювання і пов’язаний з…

Конференції 2012

Наукові конференції 2012 року, тематика яких стосується математичного моделювання і паралельних обчислень (заявки 15 лютого – 12 вересня) 1. 14 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІМЕНІ АКАД. М. КРАВЧУКА Конференція відбудеться 19-21 квітня 2012 року у Національному технічному університеті України «КПІ» (м. Київ). Тези приймаються до 15 лютого 2012 року, kravchukconf@yandex.ru. Тематика конференції: I.    Диференціальні та інтегральні…

Атестаційний вісник

В останньому (№ 1(3) за 2012 рік) номері “Атестаційного вісника ”   Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з поміж сотень інших нарешті опубліковано і моє повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (с. 37): Полянко Віктор Володимирович , молодший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова: “Паралельні алгоритми дослідження та розв’язування…

Алгоритмы параллельных вычислений…

УДК 519.6 А.Н. Химич, А.В. Попов, В.В. Полянко Алгоритмы параллельных вычислений для задач линейной алгебры с матрицами нерегулярной структуры Ключевые слова: линейная алгебра, разреженные симметричные матрицы, параллельные алгоритмы, эффективность. 1.Молчанов И.Н., Химич А.Н., Попов А.В. и др.  Об эффективной реализации вычислительных алгоритмов на MIMD-компьютерах // Искусственный интеллект. – 2005. – № 3. – С. 175–184. 2. Химич А.Н., Молчанов И.Н., Попов А.В. и др.  Параллельные алгоритмы…

ІТЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ОСНОВІ …

УДК 519.9 О.М. ХІМІЧ, В.В. ПОЛЯНКО Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, polyanko_victor@ukr.net ІТЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ З РОЗРІДЖЕНИМИ МАТРИЦЯМИ НА MIMD-КОМП’ЮТЕРАХ А.Н. Химич, И.Н. Молчанов, А.В. Попов, Т.В. Чистякова, М.Ф. Яковлев. Параллельные алгоритмы решения задач вычислительной математики. – К.: Наукова думка, 2008. – 248 с. Химич.…